2010-03-22

Krav på större ansvar av Shell

Staten bör kräva att energikoncernen Shell tar på sig obegränsat ansvar för saneringskostnaderna om borrningen efter naturgas i Skåne skulle orsaka miljöskador. Det anser Villaägarnas Riksförbund, som framför kravet i ett pressmeddelande, enligt Tidningarnas Telegrambyrå, TT.

Villaägarna jämför med de skadeståndsregler som regeringen vill införa för dem som driver kärnkraftverk och anser att samma princip bör tillämpas på gasprojektet i Skåne.

– I praktiken riskerar de boende och staten att vid en större miljöskada få bekosta saneringsåtgärderna själva. Sverige borde kräva fullständigare garantier och obegränsat ansvar för sanering av miljöskador vid borrning av naturgas precis som man avser införa vid kärnkraft, säger Stefan Stjernedal, regionchef i Villaägarnas Riksförbund Region Syd.

Läs pressmeddelandet från Villaägarnas Riksförbund