2009-12-18

Länsstyrelsen stoppar i praktiken Shells provborrningar efter fossilgas i Hörby kommun

Länsstyrelsen upphävde i dag miljönämndens beslut, men stoppar i praktiken Shells provborrningar efter fossilgas i Oderup. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att Shell inte får påbörja provborrningar så länge en överklagandeprocess pågår – och beslutet kommer att överklagas. Ett slutgiltigt avgörande ligger därmed cirka ett år fram i tiden.

– På klimatförhandlingarnas sista dag godkänner svenska staten provborrning efter fossilgas. Det är sorgligt besked för vår jord. Klimatförändringarna bör mötas med investeringar i förnybar energi och satsningar på energieffektivisering, inte med ökad utvinning av fossila bränslen, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

De svenska miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, WWF och Greenpeace kritiserade tidigare i år Shells planer på utvinning av fossilgas i Skåne, i en debattartikel som publicerades i Sydsvenska Dagbladet.

– Frågan vi redan i första ledet borde ställa är om Sverige verkligen ska utvinna fossilgas. Den gas man utvinner kommer att användas och innebär minskade klimatsmarta investeringar i förnybar energi och energieffektivisering, säger Carl Piper.

Heaven or sHell anser att Länsstyrelsen, till skillnad från de små skånska kommuner där provborrningarna planerats, har den tunga miljökompetens som krävs för att kunna fatta beslut i frågan om provborrningar efter fossilgas. Samtidigt beklagar nätverket att Länsstyrelsen och myndigheten Bergstaten kan tillåta provborrningar utan att en mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning görs för utvinningsfasen.