Namn: Diana Fernlund • Stad:Oviken, Jämtland

Emot så klart. Alunskiffern i Skåne innehåller uran, precis som den här i Jämtland. Efter att jag använt de senaste två åren att ta reda på så mycket som går, till botten i detta kommer man kanske inte, så är min slutsats: Låt uran ligga i sin originalförpackning, där gör den minst skada.
Avfall efter utvinning av vad det vara må är radioaktivt i ”evighet”. Marken vi ärvt skall vårdas för liv, inte för död.