2010-04-14

LJUDmaniFESTation

Mot sHell för framtiden

I Oderup, lördagen den 24 april 13.00

Vi som lever i Oderup inbjuder alla att med kraft och ljud visa omvärlden att så här får det inte gå till.

Vi accepterar inte en uråldrig minerallag som ger sHell rätt att provborra efter fossilgas. Ge oss en ny minerallag som ger markägare, kommuner och länsstyrelser rätt att säga nej.

Kommande generationer ska kunna leva av det vi lämnar efter oss.

Grannarna i Oderup i samarrangemang med Heaven or sHell

p.s. ta med något att ge ljud med; koskälla, instrument, kazoo, så vi hörs ända till riksdagen