2010-09-28

Lokala invändningar mot gasjakt

Bergmästare Åsa Persson har gett undersökningstillstånd. Det är nu fritt fram att undersöka om det finns naturgas kring Hov, Orlunda, Skedet och Eneby. Vadstena kommun har starka invändningar mot att man ska leta efter gas, skriver Motala & Vadstena Tidning.

Kommunen menar att det inte kommer att gå att utvinna naturgas eftersom protesterna skulle bli för starka. Bergmästare Åsa Persson skriver i sitt beslut att sådana aspekter inte vägs in i detta skede. Kommunen skriver i ett yttrande:

”Med hänvisning till allmänna och enskilda intressen i de ansökta områdena bedömer Vadstena kommun att möjligheten att få tillstånd till en vidare bearbetning av eventuella fyndigheter av naturgas bör anses som obefintlig. Mot denna bakgrund ser kommunen det som mindre meningsfullt att genomföra de planerade undersökningarna och avstyrker att undersökningstillstånd meddelas.”

Besluten kan överklagas till förvaltningsrätten i Falun. Sista datum är den 22 oktober.

Läs artikeln i Motala & Vadstena Tidning

Läs yttrandet från Vadstena kommun  (pdf)

Läs kungörelsen från Bergsstaten (pdf)