Denna video på YouTube från ”TXsharon” visar utsläppen från en kompressor under frackingprocessen.

Kompressorerna och borraggregaten är dieseldrivna och släpper ut stora mängder kolväte. De är dessutom väldigt högljudda.

Under tiden för en enda provborrning användes enligt Shells uppgifter 30 000 liter diesel. Ett genomsnittligt hushåll använder 2000 till 3000 liter diesel per år.

I Dish, Texas, har invånarnas protester ledd till en analys av luften där vissa prover visar ett resultat som överstiger de tillåtna maximalvärden om mer än 100 gånger. Earthworks har gjort en rapport över undersökningarna. Ladda ner pdf.