2010-08-03

Majoritet för kommunalt veto mot utvinning av olja och gas

Sveriges kommuner kan stoppa vindkraftetableringar, men inte utvinning av fossil energi som olja och gas. Efter riksdagsvalet den 19 september kan detta ändras. 52 procent av riksdagskandidaterna anser att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av olja och gas, medan bara 15 procent motsätter sig detta, enligt en valenkät från nätverket Heaven or sHell.

Dessutom finns det en stark opinion mot Shells planer på gasutvinning i Skåne. Stödet för ett kommunalt veto är starkast bland den rödgröna oppositionens riksdagskandidater och inom Centerpartiet. Men också bland moderater och kristdemokrater finns betydligt fler förespråkare än motståndare. Det är bara bland folkpartister som motståndarna är fler.

– Kommunerna kan stoppa vindkraftverk, som enkelt kan monteras ner när de tjänat ut. Men de kan inte stoppa utvinning av fossilgas, som bidrar till klimatförändringen och orsakar stora sår i landskapet. Vi är glada att en majoritet av riksdagskandidaterna ser det orimliga i detta, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Av 494 tillfrågade riksdagskandidater på valbar plats besvarade 281 personer, 57 procent, Heaven or sHells valenkät. Av dessa anser 52 procent att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av fossil energi som olja och gas. Endast 15 procent motsätter sig ett sådant veto, medan 33 procent svarade ”tveksam/vet ej/vill ej svara”.

Den exakta frågan löd: ”Sveriges kommuner har vetorätt och kan stoppa nya vindkraftetableringar och uranbrytning. Anser du att kommunerna bör få en vetorätt mot utvinning av fossil energi som olja och gas?”.

– Ur demokratisynpunkt är det mest rimliga att besluten fattas av de närmast berörda. Vi är övertygade om att många kommuner vill kunna säga nej till ny utvinning av fossil energi, som tränger undan satsningar på förnybar energi och energieffektivisering, säger Carl Piper.

Det finns också en stark opinion bland riksdagskandidaterna för att olje- och gasbolaget Shell inte bör få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne. 98 av de svarande riksdagskandidaterna anser detta, medan bara 40 tycker att Shell bör få tillstånd.

– Shell har nu slutfört sina provborrningar i Skåne och om de vill gå vidare och utvinna fossilgas måste regeringen ingripa och stoppa deras planer, säger Carl Piper.

Läs rapporten om den nationella valenkäten.