2010-08-03

Majoritet för kommunalt veto mot utvinning av olja och gas

Sveriges kommuner kan stoppa vindkraftetableringar, men inte utvinning av fossil energi som olja och gas. Efter riksdagsvalet den 19 september kan detta ändras. 52 procent av riksdagskandidaterna anser att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av olja och gas, medan bara 15 procent motsätter sig detta, enligt en valenkät från nätverket Heaven or sHell. Dessutom finns det en stark opinion mot Shells planer på gasutvinning i Skåne, skriver Heaven or sHell i ett pressmeddelande.

Stödet för ett kommunalt veto är starkast bland den rödgröna oppositionens riksdagskandidater och inom Centerpartiet. Men också bland moderater och kristdemokrater finns betydligt fler förespråkare än motståndare. Det är bara bland folkpartister som motståndarna är fler.

– Kommunerna kan stoppa vindkraftverk, som enkelt kan monteras ner när de tjänat ut. Men de kan inte stoppa utvinning av fossilgas, som bidrar till klimatförändringen och orsakar stora sår i landskapet. Vi är glada att en majoritet av riksdagskandidaterna ser det orimliga i detta, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Läs pressmeddelandet och rapporten här.