Men alla dessa problem kan väl inte accepteras ens av Shell själva?

SVAR:
Shell har informerat sparsamt om projektets utvinningsdel. Man inser naturligtvis att det finns många miljöproblem med den gasutvinning man bedriver idag. Men då hänvisar man till att ny teknik ska utarbetas och den kommer att lösa problemen. Vi som informerar vill inte diskutera en teknik som inte är prövad utan föredrar att debattera idag använd teknik.