Men man måste väl kunna lita på att miljödomstolen stoppar detta om det finns risker?

SVAR:
Tillståndet för borrning i Hallandsåsen togs på samma sätt i Miljödomstolen. Man godkände tunnelbygget som snart visade sig bli en av decenniets största miljökatastrofer. De flesta stora gruvor i Sverige har lämnat efter sig läckande lakrestbassänger som förorenar vattenresurser och perforerad berggrund där myndighetrerna ibland inte ens vet om marken håller för framtida byggande eller tunga maskiner.