Men om det finns gas och Shell bestämmer sig för att utvinna gasen.
Vem ger då tillstånd till själva exploateringen?

SVAR:
Även detta beslutet går över huvudet på de som är mest berörda av verksamhetens negativa effekter. Bergmästaren är åter inblandad. Det blir länsstyrelsen som ska bedöma den plan som Shell lämnar in. Miljökonsekvenser ska granskas i teoretiska beskrivningar och miljödomstolen avgör slutgiltigt ärendet med hjälp av minerallagen och miljöbalken. Nu gäller det inte några provborrningshål utan hundratals kvadratkilometer med massor av markägare. Men oroliga och förtvivlade markägare har ingen talan enligt minerallagens paragrafer – lagen verkar skriven för ett landskap utan människor.