2010-06-07

Miljöanalysen har aldrig genomförts

Lagen kräver ingen miljökonsekvensbeskrivning för provborrningar och ingen sådan omfattande miljöanalys har gjorts. Shell gör därmed precis det jag varnar för. De pekar själva – omedvetet – på en brist i den svenska lagstiftningen. Det skriver Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell, i ett svar på en insändare av Henry Carlsson i Ystads Allehanda.

Carl Piper från Heaven or sHell skriver:

I min insändare tar jag upp hur illa det kan gå om oljebolag tillåts förminska riskerna med sin verksamhet och lagstiftare inte ställer hårda miljökrav. Därför blir jag extra förvånad när Henry Carlsson, Shells talesperson, i sitt svar jämför utvinning av gas ur alunskiffern med brunnsborrningar (!) och talar om ”miljökonsekvensbeskrivningen som Shell låtit göra”.

Det krävs ingen omfattande miljöprövning för att få tillstånd att provborra efter gas. När myndigheten Bergsstaten gett undersökningstillstånd krävs endast att ärendet anmäls. En miljökonsekvensbeskrivning och prövning mot miljöbalken görs först i samband med att bolaget ansöker om tillstånd att utvinna gasen.

Skillnaden mellan miljökraven i samband med provborrningsfasen och utvinningsfasen är Shell såklart väl medvetna om. Därför är det bedrägligt av Henry Carlsson att använda begreppet ”miljökonsekvensbeskrivning”.

Läs insändaren av Carl Piper i Ystads Allehanda (jpg)

Läs tidigare insändare av Henry Carlsson i Ystads Allehanda: Skrämseltaktik och falska uppgifter (jpg)

Läs tidigare debattartikel av Carl Piper i Ystads Allehanda: Den osannolika katastrofen kan hända här