2010-02-05

Miljödomstolen avslår 36 överklaganden och ger klartecken för Shell att provborra efter fossil gas

Miljödomstolen i Växjö kör med dagens dom över både boende och Hörby kommun när Shell ges rätten att provborra efter fossil gas i Oderup, sydost om Hörby.

– Att på lite mer än en vecka snabbutreda ett ärende med betydande komplexitet och med hela 36 överklaganden inklusive Hörby kommun skapar inte trovärdighet inför beslutet, säger Kicki Myrberg.

– Dagens beslut visar återigen att Minerallagen ger prospektören alla trumf på handen i ett ärende som i sin helhet visar att lagstiftningen måste förändras så att markägare, kommuner och länsstyrelser ges rätten att säga nej till prospektering och utvinning, säger Carl Piper.

– För alla som som vet att klimatförändringarna bör mötas med investeringar i förnybar energi och satsningar på energieffektivisering är dagens dom ett beslut i helt fel riktning. Fossila bränslen hör till historiens bakgård, vi kommer att överklaga dagens dom, säger Kicki Myrberg.