2010-10-26

Miljökonsekvenser från skiffergasutvinning diskuteras – men miljörörelsen är inte inbjuden

I USA har skiffergasen på några få år förändrat förutsättningarna på naturgasmarknaderna. Vilka är effekterna och konsekvenserna av denna utveckling, sett ur ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv? Vilka är de miljömässiga konsekvenserna?

Det är några av de frågor som diskuteras på seminariet ”Utveckling av naturgasmarknaderna – vilken potential och betydelse kan skiffergasen komma att få i framtiden?” i morgon, den 27 oktober.

Seminariet arrangeras av Nätverket Olja & Gas, som initierats av Energimyndigheten. Experterna i panelen består främst av personer från industrin, bland annat från E.ON och Shell.

Miljöorganisationerna finns inte representerade bland experterna, trots att dessa är kritiska och de miljömässiga konsekvenserna av skiffergasutvinning ska diskuteras under dagen.

– I New York och på andra platser i USA växer kritiken. Det är beklagligt att varken svenska eller amerikanska miljöorganisationer är inbjudna som experter. Utan miljörörelsen på plats lär diskussionen om de miljömässiga konsekvenserna av skiffergasutvinning halta, till förmån för gasindustrin, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Läs artikel i The New York Times: EPA Considers Risks of Gas Extraction

Läs mer om kritiken mot borrning efter naturgas i New York

Läs mer om riskerna med borrning efter gas på Heaven or sHells webbplats