2010-02-17

Tomelilla Kommun och Naturskyddsföreningen har tilldelat nätverket Heaven or sHell 2009 års Miljöpris med motiveringen:

”För att med seriös efterforskning, outtömligt engagemang och stor kunskap ha tagit fram fakta och spridit information, som ifrågasätter nyttan av, och påvisar riskerna med borrning efter naturgas på Österlen”.

– Vi i nätverket är naturligtvis oerhört glada över att vår kamp för en bättre miljö på detta sätt uppmärksammas. Inte minst är vi som bor i Tomelilla stolta över att bo i en kommun med politiker som i verkligheten står för det miljötänkande, som vi i Sverige säger oss vilja leva efter. Detta är en stor uppmuntran, inte minst i vår fortsatta kamp för att ändra minerallagen, så att i framtiden, vi som lever i och vårdar våra landskap, också får rätten att värna dem
säger Chatarina Larsson som representerar Heaven or sHell i Tomelilla kommun.

Miljöpriset delades på tisdagen ut på Naturskyddsföreningens årsmöte i Tomelilla av Naturskyddsföreningens ordförande Ingmar Jönsson samt Byggnadsnämndens representant Hans Larsson.

På mötet gav geologiprofessor Kent Larsson en ingående beskrivning av de svenska alunskiffrarnas förekomst, bildande och sammansättning. Djupt nere i havet på delvis syrefria bottnar, har alger och andra växter deponerats tillsammans med smådjur som ofta anrikat tungmetaller i sina kroppar och skal. Under stort tryck från senare överlagrade yngre
sediment har alunskiffern bildats. Kol, olja och gas kan finnas i alunskiffern men genom uppvärmning från berggrundsrörelser och vulkanisk aktivitet har de skånska skiffrarna under årmiljonerna förlorat huvuddelen av de mest lättflyktiga energislagen. Tidigare exploatering av skiffrarnas energiinnehåll och uran har i Närke och Västergötland skapat stora ingrepp i landskapet och orsakat mångårigt läckage av bl.a. tungmetaller till mark och vatten.