Namn: Mikael • Stad: Varberg

Ja, minerallagen bör åtminstone ändras till att markägare, kommun och länsstyrelse m.m. kan påverka beslut och lämna yttrande. Inte bara att staten kommer och säger, ”Så här skall det bli.”.