Namn: PG • Stad: okänd • Datum: 2010-05-22

Kommentar till Heaven-or-shells kommentar om mordbrandsförsöket i Ry.

Formuleringen ”pinnar … svedda i kanterna” är raljerande. De pinnar som syns på bilden var lite mer än svedda i kanterna och undertill låg helt ’genomsvedda’ mindre pinnar som dock ej syns på bilden. (mina egna bilder visar att det svetts rejält även på huset). Att polisen skulle ha lagt ned (vilande?) utredningen betyder inte att de inte vet något.

Heaven-or-shell gör en märklig tolkning av det jag sagt i tidningen. Jag noterar att Heaven-or-Shell i sin kommentar till mordbrandsförsöket anser att yttrandefriheten skall begränsas för privatpersoner. I Heaven-or-shells facebook-grupp finns f.ö. en person som i en kommentar bejakar olagligt våld. Det står såvitt jag kan se oemotsagt. Alltså: våldsförespråkare kan uttala sig i ett Heaven-or-shell forum men när den som utsatts för ett mordbrandsförsök uttalat sig i en tidning ropar Heaven-or-shell de facto på censur.