Här hittar du en sammanställning av inkomna motioner som berör minerallagen och energifrågor. De behandlades i näringsutskottet som den 5 april 2011 meddelade att minerallagen ses över. Motionerna om kommunal vetorätt mot utvinning av fossilgas och för ett nationellt förbud mot utvinning av fossil energi har dock tyvärr inte fått stöd av utskottsmajoriteten. Bara MP och V vill förbjuda utvinning av fossil energi. Det enda utskottet anser bör förbättras är informationen till kommuner och markägare.

Den 27 april blir det dags för riksdagen att behandla näringsutskottets förslag.

Läs näringsutskottets pressmeddelande.

Motionerna öppnas i ett nytt fönster.

Motionsperioden 2010/11:

 • Hillevi Larsson (S) ”Kommunal vetorätt mot utvinning av fossil energi” Läs motion
 • Jens Holm m.fl. (V) ”Fossilutvinning i Sverige” Läs motion
 • Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) ”Miljöhänsyn i minerallagen” Läs motion
 • Bo Bernhardsson (S) ”Ändringar i minerallagen” Läs motion
 • Katarina Brännström (M) ”Äganderätt vid mineralfyndigheter” Läs motion
 • Johan Linander (C) ”Nedläggning av Bergsstaten” Läs motion
 • Gustav Fridolin m.fl. (MP) ”Modernisering av minerallagen och förbud mot utvinning av kol, fossilgas och olja” Läs motion
 • Gustav Fridolin m.fl. (MP) ”Förstärkt talerätt för miljöorganisationer” Läs motion
 • Ulf Holm m.fl. (MP) ”Miljöanpassande av minerallagen” Läs motion
 • Krister Hammarbergh (M) ”Minerallagen” Läs motion

Motionsperioden 2009/10:

 • Per Bolund och Kent Persson (MP, V) ”Avvisa fossilutvinning i Sverige” Läs motion
 • Christin Hagberg och Bo Bernhardsson (S) ”Ändringar i minerallagen”  Läs motion
 • Mats Sander (M) ”Kommunal hänsyn vid tillämpning av minerallagen” Läs motion
 • Lennart Pettersson och Eva Selin Lindgren (C) ”Översyn av minerallagen” Läs motion
 • Johan Linander (C) ”Nedläggning av Bergsstaten” Läs motion
 • Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C) ”Översyn av minerallagen” Läs motion
 • Karin Svensson Smith m.fl. (MP) ”Miljöanpassa minerallagen”Läs motion
 • Karin Svensson Smith m.fl. (MP) ”Klimat, ekosystem och juridiska styrmedel” Läs motion
 • Tina Ehn m.fl. (MP) ”Landsbygdspolitik” Läs motion
 • Per Bolund m.fl. (MP) ”Tillståndsplikt för provborrning efter uran och prospektering i områden med höga naturvärden” Läs motion
 • Staffan Danielsson och Per Åsling (C) ”Större markägarrätt och hänsyn till miljön i minerallagen” Läs motion
 • Sofia Larsen (C) ”Översyn av minerallagen” Läs motion

Du hittar ett antal filmer från riksdagsdebatten kring motionerna på Heaven or sHells YouTube kanal.