Vi har som tidigare år gjort en sammanställning av riksdagsmotioner som har lämnats in av olika partier och som behandlar förändringar av minerallagen och skiffergas. Motionerna är sorterade i alfabetisk ordning efter partibeteckning. Motionstexterna på riksdagens hemsida öppnas i nytt fönster. Skulle vi har missat en motion får ni gärna uppmärksamma oss.

Motion 2013/14:FP601 Minerallagen, gruvnäringen och äganderätten
av Gunnar Andrén (FP)

Motion 2013/14:FP824 Mineralprospektering med hänsyn tagen till miljö, urbefolkning, äganderätt, riksintresse och turism
avAnita Brodén och Nina Lundström (FP)

Motion 2013/14:M1828 Kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer
av Christer Akej (M)

Motion 2013/14:M1133 En statlig uranfond
av Edward Riedl (M)

Motion 2013/14:M1951 Om konsekvenser av gruvbrytning i tätort
av Krister Hammarbergh (M)

Motion 2013/14:N253 Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen
av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion 2013/14:MP1918 En hållbar mineralpolitik
av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion 2013/14:MP2910 Förbjud uranbrytning
av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion 2013/14:S25159 Förbjud utvinning av skiffergas
av Sara Karlsson (S)

Motion 2013/14:S2060 Kommunal vetorätt mot prospektering av alunskiffer
av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion 2013/14:S25163 Nej till uranbrytning och prospektering av alunskiffer
av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion 2013/14:S25156 Att säkra arbetstillfällen och miljö i en expanderande mineralindustri
av Sara Karlsson (S)

Motion 2013/14:S18169 Kompensation för påtvingande kostnader
av Tomas Nilsson m.fl.  (S)

Motion 2013/14:S25049 Förbud mot brytning av uran och alunskiffer
av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (S)

Motion 2013/14:S25124 Mineralavgifter och kapitalförsörjning för gruvindustri
Sven-Erik Bucht och Maria Stenberg (S)

Motion 2013/14:S11005 Energi
av Jennie Nilsson m.fl. (S) (avsnitt naturgas)

Motion 2013/14:V260 Gruvnäringen
av Kent Persson m.fl. (V)

Motion 2013/14:V546 Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (läs punkt 6.15)

 

 

Tagged with →