Efter åtskilliga domstolsprövningar till Shells fördel ger nu miljödomstolen de lokala aktörerna rätt.

Shells provborrningar i Skåne avslutades i fjor och i våras kom beskedet att Shell inte fortsätter med sin undersökning efter gasförekomster. Rättsprocessen kring projektet är dock inte avslutad

Att borra ner till 1000 meter i alunskiffern innebär att kringliggande vattenbrunnar måste kontrolleras. Tvisten i frågan handlar om olika krav på provtagningstidpunkter.  Shell tycker att det är tillräckligt med provtagning 1 år efter avslutat borrning, miljönämnden anser att 3 år är en rimlig tidpunkt och närboende kräver prov efter 1, 3, 10 och 20 år.

Miljödomstolen har nu beslutat att Hörbys miljönämnd får rätt och för första gången avslagit en överklagan från Shell.

Även för de närboende kommer här för första gången en dom till deras fördel. Länsstyrelsens tidigare beslut om att de inte ansågs vara berättigade att föra talan i denna fråga är enligt miljödomstolen felaktig. Ärendet går därmed tillbaka till länsstyrelsen för avgörande om lämpliga tidpunkter för vattenprov.

Det är skönt att vi som överklagat äntligen får rätt i sak. Trots detta har vi under resans gång lärt oss att miljöbalken och minerallagen måste ändras. Lagarna skyddar oss inte mot jättar som Shell, säger Kicki Myrberg, boende i Oderup.

Läs artikel i Skånskan

Läs miljödomstolens beslut angående Hörbys miljönämnd

Läs miljödomstolens beslut angående de närboende

Heaven or sHell stödjer Aktionsgruppen Mot Fossilgasutvinning på Öland. Skriv på deras namninsamling som hittas här.