Namn: Lotta Hedström

Jag stöttar så klart helhjärtat Heaven or Shell och stå beredd att agera om och när Shell tänker börja borra på skånsk mark. OCH det är jag rädd att de gör så snart och dessutom rädd att regeringen inte alls kommer att ingripa eller förhindra detta. Jag tror att ni i ert pressmeddelande efter interpellationsdebatten i riksdagen optimistiskt överdriver näringsministerns till synes positiva (men för Shell negativa) svar. Hon talade ren politiska – dvs gav kraftfulla markeringar I ORD i debattens början men när det kom till kritan och Gustav F skapade på vad löftet egentligen innebär – finns där ingen substans och inga åtgärder varken mot borrning som sådan eller för ändrad mineral- lagstiftning. Ert pressmeddelande var alltför HOPPFULLT är jag rädd…