Bild Göran Gustafson

Vi lever i ett rikt kulturlandskap där jordbruk och turism är långsiktiga och viktiga näringar som inte gynnas av kortsiktig gasexploatering. Vi vill lämna över ett landskap utan fossila gasfält till framtiden och satsa på förnybar energi.

Shell har inte utlovat konkreta arbetstillfällen till kommunerna. Möjligtvis blir det anställningar på kort sikt, men när borrplatserna har byggts upp försvinner också jobben. Kvar har vi ett sargat landskap. Dessutom behövs specialkompetens för att utföra de stora arbetena, och den finns förmodligen inte på bygden.

Landsbygdens dragningskraft beror i första hand på natur- och kulturvärden. Turism, rekreationsboende och livsstilsförändringar gör att storstadsborna flyttar ut till landet. Det ger nog större intäkter till kommunkassorna än vad Shells naturgasprojekt någonsin kan ge.

Turismen är en stor och viktig del av Skånes försörjning. Alla som livnär sig på turism i olika former riskerar att förlora sina arbeten.