Namn: Karin Malmgren • Stad: Bondrum

Till nästa generation ska de stora miljöproblemen i Sverige vara lösta. Miljökvalitetsmålen beskriver hur vi vill att miljön ska se ut” skriver Länsstyrelsen. ISTÄLLET skapas ett stort miljöproblem för nästa generation som strider mot regeringens miljökvalitetsmål.

NEJ! …till denna storskaliga miljöförstöring med dess oöverskådliga
negativa konsekvenser.