Nu vill man provborra i Lövestad, Oderup och Hedeberga.
Men var kan ett framtida gasfält hamna?

SVAR:
Det kan bli fler provborrningar över hela Skåne. Shell har tillstånd att fortsätta undersökningen på 25% av Skånes yta i ett stråk från Bjärehalvön ner mot Simrishamn. Men också i Vellinge kommun. Ett eller flera framtida stora gasfält kan hamna varsomhelst inom detta område. Det är förekomsten av alunskiffer och det djup den ligger på som avgör platsen. Det verkar som om man tror att alunskiffer på lite större djup har större chanser att innehålla gas.