19 februari 2011

Heaven or sHell har flyttat sin webbplats till heavenorshell.se

Från och med idag är den nya hemsidan tillgänglig och den innehåller all uppdaterad information kring Shells gasprojekt i Skåne, men även en stor del bakgrundsinformation, däribland en aktuell sammanställning av vetenskapliga rapporter som belyser gasutvinningens effekter.

Vi vill särskild uppmuntra alla nya och gamla besökare att ta tillfället och skriva till näringsutskottet som den 15 mars kommer att behandla en rad inkomna motioner angående minerallagen.

Vi har försett den nya hemsidan med en funktion som möjliggör att man kan skicka sina egna tankar kring minerallagen eller använda en förberedd text.

Våra förhoppningar är stora att minerallagen kan ändras om näringsutskottets ledamöter inser vikten av en kommunal vetorätt.

I samband med flytten av hemsidan har även våra mejladresser ändrats till @heavenorshell.se

Vi hoppas på en lika bra respons till den nya hemsidan som till den gamla!