Namn: BJ • Ort: Denver, Colorado

Här i Colorado utvinnes mycket naturgas och de flesta hem uppvärms med gas. Oljebolagen kör en hård kampanj för att få folk att tro att naturgas är miljövänligt. Den enda fördelen är att gasnätet byggs ut och kan också användas för transport av biogas någon gång i framtiden.
Nyligen har vi haft ett flertal gasexplosioner från läckor i huvud-ledningar, som tur inte i bebodda områden, men myndigheter och allmänheten har fått upp ögonen för detta problem.