Med anledning av nästa veckas riksdagsomröstning om skiffergas har följande brev skickats:

Öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter
2013-03-15

Rösta för ett förbud av skiffergasutvinning med fracking!
Bäste riksdagsledamot,
På onsdag den 20 mars har du möjligheten att sätta stopp för de annalkande farorna de skulle innebära om någon av de 17 i Sverige påbörjade undersökningar av gas i områden med alunskiffer skulle leda till utvinning.Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU14 som ni kommer att behandla i kammaren innehåller två motioner med liknande yrkanden om förbud av fracking som utvinningsmetod: 2012/13:N334 och 2012/13:N336 (båda yrkande 4).Samtliga partier har enligt uppgift i Riksdag & Departement yttrat sig kritiska till fracking som utvinningsmetod. (C), (FP), (MP), (S) och (V) har enhälliga sagt nej och (KD), (M) och (SD) hade en mera avvaktande position. En liknande fördelning framkom när era kollegor i EU-parlamentet hade en omröstning i samma fråga i november 2012. En enig opposition röstade tillsammans med enskilda parlamentariker från (FP) och (C) för ett tillfälligt förbud av fracking inom EU.Med all respekt för en möjligtvis avvaktande position är det ändå fullt möjligt att ge regeringen i uppdrag att förbjuda fracking, åtminstone under tiden som vidare utredning sker på EU-nivå. Människor i de aktuellt berörda områdena behöver och förtjänar en rättssäker garanti att ingen skada sker så länge inte tekniken och riskerna den innebär är utredda. Med dagens lagstiftning finns de facto ingen möjlighet att skydda grundvattnet från effekterna som fracking medför, helt enkelt av den anledningen att denna teknik inte omfattas av regelverket.Därför ber vi er som har gjort tydliga ställningstaganden genom yttranden i media och omröstning i EU-parlamentet att inte svika era väljare. Och ni som inte har varit lika bestämda bör nu välja det säkra framför det osäkra.

Använd din makt rätt och rösta för ett förbud av fracking i Sverige!
Med vänlig hälsning

Anita Ullmann                                              Annika Jacobson
Heaven or sHell                                            Chef för Greenpeace i Sverige


Läs även Heaven or sHells pressmeddelande 13-03-11

och Lämna skiffergasen i marken från Martina Krüger, Greenpeace