I dag lämnar nätverket Heaven or sHell över 18 000 underskrifter mot utvinning av fossilgas i Skåne och för en ändring av minerallagen till näringsutskottet. Nu måste riksdagen stödja förslaget om kommunalt veto mot fossil energi.

Shell kom i förra veckan med det glädjande beskedet att de avslutar sitt projekt om utvinning av fossilgas i Skåne, men kampen är inte över.

Det är bra att S, V och MP vill förbjuda utvinning av fossil energi, men om det inte kan skapas en riksdagsmajoritet för detta krav är det helt avgörande att de tre partierna också ställer sig bakom förslaget om en kommunal vetorätt mot fossil energi, säger Carl Piper, ordförande i Heaven or sHell.

Flera motioner som berör mineralpolitiska frågor bereds för närvarande i näringsutskottet. Den 5 april ska utskottet justera sitt betänkande och den 27 april ska frågan behandlas i riksdagen, enligt riksdagens webbplats.
­

Namninsamlingen är en av flera aktiviteter som visar på det massiva motstånd Shell stötte på från lokalbefolkning i Skåne. Vi vill inte att någon ska behöva gå igenom det vi har gjort, eller att något annat företag kommer att försöka utvinna fossilgas i Skåne i framtiden, säger Anita Ullmann, styrelseledamot i nätverket Heaven or sHell.

Sedan våren 2009 har Heaven or sHell samlat in namnunderskrifter i samband med kampanjen mot Shells planerade utvinning av fossilgas i Skåne. 18 080 personer undertecknat följande motivering ”Jag skriver på mot provborrning och utvinning av naturgas i Skåne. Och jag tycker dessutom att minerallagen bör ändras så att markägare, kommun och länsstyrelse har rätt att säga nej.”.

Läs motionerna på riksdagens hemsida

Läs om Heaven or sHells namninsamling

För mer information kontakta

Anita Ullmann, 073-834 16 22, anita@heavenorshell.se

Heaven or sHell är ett politiskt och religiöst oberoende nätverk som arbetar för att stoppa Shells provborrningar efter fossilgas i Skåne, och att få till stånd en ändring av minerallagen så att markägare, kommuner och länsstyrelser kan säga nej till prospektering och utvinning. www.heavenorshell.se