Idag har näringsminister Annie Lööf (C) träff med generaldirektörer och tar emot betänkande angående minerallagen.

Anledningen är den utredning som beställdes av riksdagen till följd av inkomna motioner och debatter kring minerallagen som uppstod inte minst i samband med Shells skiffergasprojekt i Skåne under 2009 till 2011.

Heaven or sHell har redan vid utredningens start träffat den ansvarige utredaren och överlämnat synpunkter på hur en framtida utformning av minerallagen borde se ut som till skillnad från idag tar hänsyn till berörda människor och miljön.

Heaven or sHell har även deltagit vid det avslutande dialogmötet kring en svensk mineralstrategi i Uppsala den 16 september.

– Vi uppskattar att man har tagit kritiken mot gällande minerallag på allvar och hoppas att utredningen har tagit våra förslag i beaktande, säger Carl Piper. – Den berörda allmänheten och våra gemensamma naturvärden behöver få en mycket större fokus i en moderniserad minerallag. Vi har tyvärr gjort erfarenheten att miljöaspekterna inskränks till förmån för prospektörer och deras vinstintressen.

Heaven or sHells inspel till mineralstrategin
Heaven or sHells synpunkter till minerallagsutredningen
Om regeringens arbete med mineralstrategin
Om minerallagsutredningen