2010-03-23

Peter J Olsson: Gasfrågan borde bli explosiv i valet

”Vi har en Minerallag och övrig lagstiftning som i första hand är avpassad för att se till att naturresurser i glesbygd tas tillvara och nyttiggörs. Det passar däremot betydligt sämre i en gammal kulturbygd där det redan finns ägare till marken och dessutom bebyggare med rötter och intresse av hur landskapet utvecklas. Och denna lagstiftning borde därför ändras. Vad är lämpligare än ifall den frågan lyfts ett valår som detta?”

Det skriver Peter J Olsson, politisk krönikör i Kvällsposten, bland annat med hänvisning Villaägarnas Riksförbunds pressmeddelande om Shells provborrningar efter naturgas i Skåne.

Läs artikeln i Kvällsposten

Läs pressmeddelandet från Villaägarnas Riksförbund