Bild Lotta Nordstedt

Ansvarstiden regleras i Preskriptionslagen.

Är det fråga om ett engångsingrepp (man bara borrar och driver därefter ingen verksamhet i hålet), är det vanlig tioårspreskription. Om Shell skulle gå vidare med att utvinna, handlar det om en pågående verksamhet och då upphör ansvaret tio år efter avslutat arbete.

10 år är en väldigt kort tid när det gäller problem med grundvatten. Det är mycket möjligt att skadorna blir synliga först när ansvarstiden är över.