2009-08-04

Rekordmånga överklagar – byborna utanför Lövestad känner sig överkörda av Sjöbo kommun!

Många var upprörda och kritiska till Sjöbo kommuns hantering av ärendet med provborrningen efter naturgas utanför Lövestad. Det har skötts slarvigt och lättvindigt tycker medlemmar i den nystartade aktionsgruppen HEAVEN OR sHELL som i söndags bjöd in allmänheten till Hembygdsgården utanför Lövestad. Uppslutningen var stor, 70 personer kom och totalt 119 överklaganden har nu lämnats in till miljönämnden. Det är förmodligen rekord i kommunen.

Shell har ansökt om att provborra efter naturgas i tre kommuner, Sjöbo, Hörby och Tomelilla. Sjöbo har redan godkänt miljökonsekvenserna och ilskan hos ortborna har nu börjat vakna. Att borra 1.000 meter ner i berget till alunskiffern gör de boende oroliga för att giftiga ämnen som uran, radon och giftiga tungmetaller ska spridas i sprickbildningar till grundvattnet.

– Lövestad var första byn ut i Skåne och vi blev alldeles tagna på sängen. Vi hann knappt reagera, samla in namnlistor och skriva yttranden innan tiden var ute, säger Lotta Nordstedt en av initiativtagarna till hemsidan himmelsk.se som bevakar de planerade borrningarna – Det är politikernas skyldighet att ta reda på hur farlig borrningen är. Geologer och forskare borde blivit inbjudna av kommunen för att ge sin expertsyn på riskerna innan man godkände borrningarna och vi saknar kommunikation mellan kommunen och invånarna, säger Lotta.

-Vi kan inte ta hänsyn till vad ortsborna har emot en verksamhet säger vice ordförande Jan-Erik Johansson i miljönämnden (090724 i Skånska Dagbladet). -Utan vi har prövat Shells tillstånd utifrån de regler som finns. Men visst har man rätt att överklaga säger Jan-Erik.

Och överklagat har 119 personer gjort. Man hoppas att Länsstyrelsen utreder miljökonsekvenserna och beslutar att stoppa provborrningarna. Arbetet är tänkt att starta i början av september.

Göran Gustafson, naturvetare och motståndare till naturgasutvinning höll ett kort föredrag om borrteknik och möjliga tänkbara tekniska lösningar för en framtida utvinning. Han poängterar att skadorna ovan jorden inte är de största utan det som händer långt ner i berget och det som vi inte har kontroll på är de största riskerna t ex hur vattenådror rör sig och hur sprickbildningarna ser ut. Vittring kan ske under lång tid vilket gör riskbedömningen och frågan om ansvar för förstörda brunnar komplicerad.

– Många andra kommuner i Skåne har tackat nej till Shell i ett tidigt skede men tyvärr inte Sjöbo kommun. Det är många som tror att vi ska bli en rik kommun men varken kommunen eller invånarna har någon ekonomisk vinning av en framtida utvinning. Vi tar bara en massa risker vilket är totalt vansinne säger Lena Blennow Andersson, en av oroliga ortsbor.