Sveriges kommuner kan stoppa vindkraftetableringar, men inte utvinning av fossil energi som olja och gas. 50 procent av riksdagsledamöterna anser att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av olja och gas, medan bara 14 procent motsätter sig detta, enligt en enkät till alla riskdagsledamöter från nätverket Heaven or sHell. Dessutom finns det en stark opinion mot Shells planer på gasutvinning i Skåne.

Stödet för ett kommunalt veto är starkast bland Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Centerpartiets riksdagsledamöter. Men också bland moderater, socialdemokrater och kristdemokrater finns betydligt fler förespråkare än motståndare. Det är bara bland folkpartister som motståndarna är fler.

Kommunerna kan stoppa vindkraftverk, som enkelt kan monteras ner när de tjänat ut. Men de kan inte stoppa utvinning av fossilgas, som bidrar till klimatförändringen och orsakar stora sår i landskapet. Vi är glada att åtminstone hälften av riksdagsledamöterna ser det orimliga i detta, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Av 349 tillfrågade riksdagsledamöter besvarade 182 personer, 52 procent, Heaven or sHells enkät. Av dessa anser 50 procent att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av fossil energi som olja och gas. Endast 14 procent motsätter sig ett sådant veto, medan 36 procent svarade ”tveksam/vet ej/vill ej svara”. Den exakta frågan löd: ”Sveriges kommuner har vetorätt och kan stoppa nya vindkraftetableringar och uranbrytning. Anser du att kommunerna bör få en vetorätt mot utvinning av fossil energi som olja och gas?”.

Ur demokratisynpunkt är det mest rimliga att besluten fattas av de närmast berörda. Vi är övertygade om att många kommuner vill kunna säga nej till ny utvinning av fossil energi, som tränger undan satsningar på förnybar energi och energieffektivisering, säger Carl Piper.

Det finns också en stark opinion bland riksdagsledamöterna för att olje- och gasbolaget Shell inte bör få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne. 62 av de svarande riksdagsledamöterna anser att det inte bör lämnas tillstånd, medan bara 26 tycker att Shell bör få tillstånd.

Shell har nu slutfört sina provborrningar i Skåne och om de vill gå vidare och utvinna fossilgas måste regeringen ingripa och stoppa deras planer, säger Carl Piper.

Se sammanställningen av svaren på Heaven or sHells enkät till riksdagsledamöter, filen är ett exceldokument:
Heaven or sHell enkat riksdagsledamoter 10 nov 2010.

Mer information:
Carl Piper, ordförande Heaven or sHell, 070-874 01 95

Ladda ner hela pdf:n här.