2010-02-11

Skånska riksdagsledamöter vill stoppa Shells gasutvinning

Skånska riksdagsledamöter säger nej till utvinning av fossilgas i Skåne. Det framgår av en ny enkätundersökning, som offentliggörs i dag i en debattartikel i Sydsvenskan.

Undersökningen har genomförts av nätverket Heaven or sHell och visar att motståndet mot Shells utvinning av fossilgas går över blockgränserna. Varannan skånsk riksdagsledamot besvarade Heaven or sHells enkät. Av dessa 21 ledamöter svarar 13 nej och åtta att de är tveksamma till Shells gasutvinning. Ingen är positivt inställd.

Bland nej-sägarna finns företrädare för alla riksdagspartier utom Centern och Folkpartiet.

De skånska riksdagsledamöterna delar sin kritik av Shells satsning på fossilgasutvinning i Skåne med Sveriges tre största miljöorganisationer; Naturskyddsföreningen, Greenpeace och Världsnaturfonden.