Namn: Fredrik • Ort: Hässleholm

Denna kamp går ej att vinna om inte uppmärksamheten riktas mot rätt håll.

1. Företagsledare och politiker träffas och de riktiga besluten tas under bla Bilderbergsmöten.

2. Våra politiker är korrupta och köpta av dessa mäktiga organisationer

3. Det effektivaste man kan göra är att upplysa allmänheten om de antidemokratiska krafter som styr demokratin.

4. Upplys allmänheten om Bilderberg och de andra ljusskygga grupperna.