Att borra efter gas men även att provborra efter bergprover har stora effekter på miljön vi lever i. Vi berörs av det vi ser,  hör och luktar under själva borr-och fracking processen och medan utvinningen pågår : borrtorn, tunga transporter, dieselförbränning. Tekniken beskrivs på vår hemsida.

Vad vi inte ser omedelbart är de varaktiga effekterna på vår omgivning och närmiljö och ännu mindre syns konsekvenserna för klimatet.

I Sverige har vi än så länge endast upplevt hur provborrningar går till, men vi kan dra lärdomar av pågående gasutvinning i världen och ta del av studier som genomförs av internationella vetenskapsmän. Du kan ta del av deras studier under kategorin Vad säger forskningen? på vår hemsida.

Klimatet
Frågan vi redan i första ledet borde ställa är om Sverige verkligen ska utvinna fossilgas. Läs mer
Vatten, luft och mark
Det finns ingen tvekan att utvinning av skiffergas innebär risker för vår miljö. Läs mer
Jordbruk och turism
Vi både brukar och njuter av Skånes natur. Kan det gå ihop med gasfält? Läs mer
Shells riskanalys
Vilka risker uppger Shell som möjliga? Läs mer
Pipelines
Dyra och farliga rörledningar utan synergieffekt för biogasen. Läs mer
Jordskalv
Seismiska effekter av gasutvinning. Läs mer