2010-03-25

Rödgröna oppositionen lovade att stoppa Shell i Skåne

Riksdagen debatterade igår minerallagen och en socialdemokrat lovade att de rödgröna partierna kommer att säkerställa att det inte blir någon gasutvinning i Sverige.

De rödgröna partierna skrev i ett gemensamt yttrande till betänkandet:

”Vi vill också understryka att vi inte anser att storskalig utvinning av naturgas (fossilgas) i Sverige går att förena med de höga ambitioner som Sverige måste ha på klimatområdet.”

Under debatten var det bara fyra riksdagsledamöter som berörde frågan om Shells gasutvinning i Skåne:

Kent Persson (V): ”Vänsterpartiet är också berett att genomföra de förändringar av lagstiftningen som behövs för att ge lokalbefolkningen större inflytande över prospektering och provborrning. Det gäller också gasfrågan i Skåne som är aktuell i dagarna.”

Karin Svensson Smith (MP): ”Många i debatten har tidigare pratat om att man ska lita på lokala politiker. Ja, det kan man göra när det gäller Tomelilla, Sjöbo och Hörby. Där har kommunerna definitivt inte velat ge ett prospekteringstillstånd. Därför är det naturligt att man ställer sig bakom de motioner och den reservation som finns till förmån för dessa motioner som går ut på att ändra minerallagen på ett sådant sätt att det blir möjligt för kommuner och länsstyrelser att lägga in ett veto mot prospektering.”

Christin Hagberg (S): ”Vi socialdemokrater avser tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet att genomföra de förändringar i lagstiftningen som krävs för att säkerställa att det inte blir någon uranbrytning eller utvinning av naturgas i Sverige eftersom det inte går att kombinera med en ansvarsfull miljö-, klimat- och energipolitik.”

Göran Persson (S): ”Jag vill i rent demokratisk anda att man lägger märke till dessa organisationer, framför allt ett nätverk som heter Heaven or Shell, som kämpar helt ideellt i den andemeningen att vi ska ta oron på allvar hos de människor som bor i denna kulturmiljö och detta mycket känsliga område. De flesta känner nog till detta nätverk, men man kan gå in på hemsidan himmelsk.se och läsa om vad som händer och sker i denna del av Sverige.”

Läs näringsutskottets betänkande ”2009/10:NU14 Vissa mineralpolitiska frågor”

Läs debatten i riksdagen, 14 § Vissa mineralpolitiska frågor, från paragraf 110

Läs Heaven or sHells tidigare översända brev till näringsutskottet (pdf)

Läs Heaven or sHells tidigare pressmeddelande med anledning av motionsskörden: ”Rödgröna oppositionen och flera borgerliga riksdagsledamöter mot Shells gasutvinning”

Läs också artikel i Ystads Allehanda: S-politiker kräver lagändring