2010-04-26

En rödgrön regering kommer att säga nej till Shells planerade fossilgasutvinning i Skåne, skriver de rödgrönas klimatpolitiska talesmän Per Bolund (MP), Tomas Eneroth (S) och Kent Persson (V), i en gemensam debattartikel i Sydsvenskan.

Nätverket Heaven or sHell jublar över detta tydliga besked från oppositionen.
I artikeln kan man bland annat läsa: ”Vi i det rödgröna samarbetet har redan varit tydliga med att en rödgrön regering inte kommer att medverka till storskalig fossilutvinning i Sverige. Detta ställningstagande omfattar också Shells planerade utvinning av naturgas i Skåne”.

– Vi jublar över oppositionens tydliga besked. Nu hoppas vi såklart på ett lika tydligt besked från Centerpartiet och övriga allianspartier inför det kommande valet. Frågan om utvinning av fossilgas är en viktig klimat- och framtidsfråga som går över blockgränserna, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Oppositionen skriver i sin debattartikel att man i stället för fossilgasutvinning vill satsa på biogas. I denna prioritering har de allmänheten med sig, visar den energirapport som det oberoende SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterade den 12 april.

SOM-institutets mätning visar att allmänheten prioriterar förnybar energi framför fossil energi. Hela 83 procent vill satsa mer på solenergi, 74 procent på vindkraft och 43 procent på biobränslen.

En tidigare undersökning från nätverket Heaven or sHell visar att motståndet mot Shells utvinning av fossilgas går över blockgränserna. Varannan skånsk riksdagsledamot besvarade Heaven or sHells enkät. Av dessa 21 ledamöter svarade 13 nej och åtta att de var tveksamma till Shells gasutvinning. Ingen var positivt inställd. Frågan som ställdes i enkäten löd: Anser du att Shell bör få utvinna fossilgas i Skåne?

Läs debattartikeln i Sydsvenskan

Läs SOM-institutets undersökning