Namn: Elisabeth • Stad: Österlen & Stockholm

Såg ni också att man i Bangladeshs små byar – när det inte går att leda fram elnät p g a deltalandskapet mm och brist på medel – hjälper befolkningen med lån så de kan köpa solceller och får 3 elektriska lampor om kvällen så barnen kan läsa läxor och byarna får standardförbättring då de slipper ifrån de sotiga gasollamporna som är både ohälsosamma och farliga. Där går det – men inte i fattiga Sverige att satsa på alternativen.

Då är det företag som skapar sin marknad genom att låna befolkningen till investeringen och får betalt i efterhand. Det retat mig att vi alltid tänker så stora anläggningar för att det ska vara lönsamt,….Blev så glad åt nyheten! Det finns ju spännande alternativ till att bryta olja uran o gas!