Namn: Cecilia Thorén Bonander

Jag är emot fossil gasutvinning. Vi borde satsa alla krafter på förnyelsebar energi.
Mvh Cecilia