Näringsutskottet har justerat sitt betänkande om mineralpolitiska frågor. Motionerna om kommunal vetorätt mot utvinning av fossilgas och för ett nationellt förbud mot utvinning av fossil energi har inte fått stöd av utskottsmajoriteten, skriver Heaven or sHell i ett pressmeddelande.

Endast MP och V vill förbjuda utvinning av fossil energi. Det enda utskottet anser bör förbättras är informationen till kommuner och markägare.

– Det är mycket förvånande att näringsutskottet, med våra allvarliga klimatproblem och med bristande kommunalt inflytande, anser att det bara är informationen till kommuner och markägare som bör ses över i minerallagen. Som om hela problemet beror på bristande information, säger Carl Piper, ordförande Heaven or sHell.

När det gäller utvinning av fossil energi skriver utskottsmajoriteten att ”såväl det globala klimatet som människors närmiljö är beroende av att nyttjandet av kol, olja och gas reduceras”.

– Det är en klar framgång att riksdagsmajoriteten vill minska den nuvarande användningen av fossilgas, vilket går rakt emot Shells tidigare planer på gasutvinning i Skåne, men samtidigt är det märkligt att den inte ställer sig bakom ett enda konkret förslag för att uppnå denna minskning, säger Carl Piper.

Läs pressmeddelandet från Heaven or sHell

Läs riksdagens pressmeddelande om näringsutskottets betänkande

Lyssna på SR Klotet ”Utvinning av skiffergas ifrågasätts” och se filmen Eldvatten