Namn: Peter • Stad: Malmö

Statistik kan tolkas hur man vill. Det är känt inom ekonomiska kretsar. Vilka frågor tas med? Hur är frågorna ställda? Frågan är vilken ståndpunkt och underliggande resultat man vill föra fram. Det märkt ju alldeles tydligt i samband med undersökningen som Shell publicerade i veckan. Shell är beställare av undersökningen från SIFO – så klart har man nogsamt jobbat fram frågor som är ”positiva” till sin karaktär. Alla är väl för utveckling av nya energislag!

Nej – utbilda befolkningen i Sverige om vad utvinning av fossilgas innebär och genomför sedan en folkomröstning om saken!