2010-10-05

Shell förbereder sig för naturgas

Shell planerar redan för en eventuell gasutvinning ur den så kallade Colunussänkan i Skåne. Gasprover från Ry, Hedeberga och Oderup analyseras på ett laboratorium i Storbritannien. Resultaten väntas till nyår, enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad.

Om Shell får tillstånd till utvinning kommer den att pågå så länge som det finns gas i området. Det kan röra sig om 10 till 20 år.

– Sedan återställs området, precis som gjorts där vi provborrat, säger Henry Carlsson, informationschef på Shell.

Nätverket Heaven or sHell är starkt kritiskt till Shells planer på gasutvinning i området på grund av miljökonsekvenserna.

– Shell jämför provborrningar på tre platser och storskalig gasutvinning i upp till 20 år. Det är absurt. Vi hoppas att ingen låter sig invaggas i falsk trygghet av Shells överslätande kommentarer. Vi är starkt skeptiska till om det går att återställa marken efter storskalig gasutvinning med en ifrågasatt teknik, säger Carl Piper, ordförande i Heaven or sHell.

Enligt internationell media ökar motståndet mot naturgasutvinning ur skiffer, så kallad okonventionell gas, i USA. Amerikanska miljökontrollanter krävde nyligen att gasföretag ska avslöja vilka kemikalier de använder vid utvinning av gas ur skiffer. Detta av oro för att kemikalierna ska förorena dricksvattnet.

Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad

Läs mer om riskerna med provborrning på Heaven or sHells webbplats