2010-04-22

”Shell vilseleder med opinionsundersökning”

Shell har låtit genomföra en opinionsundersökning om skåningarnas inställning till utvinning av ”naturgas” i regionen. Enligt Shell är ”tre av fyra skåningar positiva”. Nätverket Heaven or sHell anser att frågorna är grovt vinklade och vilseledande. En oberoende nationell mätning visar att bara 20 procent vill att Sverige ska satsa mer på ”fossilgas-/naturgas”.

– I Shells opinionsundersökning används ordet ”naturgas” och det nämns inte ens att det är frågan om en fossil gas, säger Carl Piper, ordförande i Heaven or sHell, i ett pressmeddelande.

En mätning från det oberoende SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att allmänheten prioriterar förnybar energi framför fossil energi. Hela 83 procent vill satsa mer på solenergi, 74 procent på vindkraft och 43 procent på biobränslen.

Bara 20 procent av svenskarna vill att Sverige under de närmaste 5-10 åren ska ”satsa mer” på ”fossilgas-/naturgas”. Det är en kraftig minskning jämfört med tidigare år på 2000-talet då andelen uppgått till mellan 29 och 33 procent.

– Det är sannolikt medvetenheten om klimatförändringen som gjort att andelen som vill satsa mer på fossilgas är så låg och dessutom har minskat kraftigt, säger Carl Piper.

Läs pressmeddelandet från Heaven or sHell

Läs SOM-institutets undersökning (pdf)

Läs artikel från SVT om Shells opinionsundersökning