2010-04-23

Shell mörkar negativa resultat

Nu växer kritiken mot Shells opinionsmätning. Frågorna i undersökningen är för allmänt hållna och det gör resultatet svårtolkat. Det menar Jan Strid som är expert på opinionsundersökningar och lektor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), vid Göteborgs universitet.

– Det är bara positiva svarsalternativ redovisade i rapporten. Man visar inte i detalj resultaten från de negativa frågorna. De är nödvändiga för att man överhuvudtaget ska kunna dra några slutsatser från rapporten, säger Jan Strid till ETC:s Efter Arbetet.

Shell vill inte lämna ut de negativa svaren i sin helhet.

– 76 procent anger att en utvinning skulle få negativa effekter. De andra siffrorna håller vi för oss själva, de ska vi bearbeta, säger Henry Carlsson, informatör på Shell.

Läs artikel i Ystads Allehanda ”Piper sågar opinionsmätning”

Läs gårdagens pressmeddelande från Heaven or sHell