2010-06-14

Shell nominerade till Svenska Greenwash Priset

Oljebolaget Shell har nominerats till Svenska Greenwash Priset 2010. Shell nomineras för deras provborrning efter naturgas i Skåne. Miljöförbundet Jordens Vänner står bakom priset, som kommer att delas ut under politikerveckan i Almedalen.

De fem nominerade till priset är BP:s Carl-Henric Svanberg, Fortum, miljöminister Andreas Carlgren, Shell och OKQ8. Shells nominering motiverar Miljöförbundet Jordens Vänner på följande sätt:

”Med mottot ”Skåne naturgas – för framtiden” utför Shell provborrningar i Hörby, Tomelilla och Sjöbo efter det fossila bränslet naturgas, som ”är ett rent bränsle” enligt Shell. Kommersiell utvinning skulle öka risken för vattenkontaminering och läckage av metan i södra Sverige för flera år framåt. Lokalbefolkningen och i vissa fall kommunerna är emot, men provborrningarna fortsätter i alla fall.”

Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell, kommenterar nomineringen av Shell:

– Shell är väl värda priset. Framtiden ligger i förnybar energi och energieffektivisering, inte i ökad utvinning av fossil naturgas. Vi hoppas att politikerna lyssnar på den samlade svenska miljörörelsen och stoppar Shells planer på utvinning av fossilgas i Skåne.

Läs mer och rösta fram vinnaren av Svenska Greenwash Priset 2010

Läs mer i MJV:s rapport Greenwash – grönmålning av svarta miljösamveten (pdf)