Namn: Kjell L • Stad: Hörby

Bergstaten, regeringen, har ingen fullmakt att oskadligöra människors möjlighet att leva – detta kallas diktatur- att beröva alla rättigheter för boende i ett land eller provins Hela ärendet om provborrning har inte tagits på alvar av någon i regeringen.

Fuskare som Shell profitörer skall inte skita ner Skåne eller andra områden utomlands.

Shell skall betala skadestånd i miljardklass.