2010-04-22

Shell har låtit genomföra en opinionsundersökning om skåningarnas inställning till utvinning av ”naturgas” i regionen. Enligt Shell är ”tre av fyra skåningar positiva”. Nätverket Heaven or sHell anser att frågorna är grovt vinklade och vilseledande. En oberoende nationell mätning visar att bara 20 procent vill att Sverige ska satsa mer på ”fossilgas-/naturgas”.

– I Shells opinionsundersökning används ordet ”naturgas” och det nämns inte ens att det är frågan om en fossil gas, säger Carl Piper, ordförande i Heaven or sHell.

Det oberoende SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterade den 12 april sin årliga energirapport. Där användes det mer neutrala begreppet ”fossilgas-/naturgas” och resultatet blev helt annorlunda. Bara 20 procent av svenskarna vill att Sverige under de närmaste 5-10 åren ska ”satsa mer” på ”fossilgas-/naturgas”. Det är en kraftig minskning jämfört med tidigare år på 2000-talet då andelen uppgått till mellan 29 och 33 procent.

SOM-institutets mätning visar att allmänheten prioriterar förnybar energi framför fossil energi. Hela 83 procent vill satsa mer på solenergi, 74 procent på vindkraft och 43 procent på biobränslen.

– Det är sannolikt medvetenheten om klimatförändringen som gjort att andelen som vill satsa mer på fossilgas är så låg och dessutom har minskat kraftigt, säger Carl Piper.

Shells frågebatteri utformades av samhällsanalysföretaget United Minds, som ägs av pr-byrån Prime. Men det nämns inte i undersökningsrapporten att Prime arbetar åt Shell. Frågorna är mycket ledande i sin bakgrundsinformation, exempelvis denna:

”Shell har tillstånd att inhämta information och kunskap om en framtida utvinning av naturgas är möjlig i Skåne. Att borra efter bergprover och analysera dessa är en del i detta arbete. Hur ställer du dig till att Shell inhämtar information om möjligheterna till naturgasutvinning?”

– Det är klart att man får många positiva svar på en fråga om man är för eller mot kunskapsinhämtning och information, säger Carl Piper. Ändå var det väsentligt fler i de tre berörda kommunerna som var ”mycket negativa” än som var ”mycket positiva” till denna så kallade informationsinhämtning.