2010-12-10

The Guardian skriver om Shells införlivande av regeringsanställda och kontakter med underrättelsetjänster.

Ann Pickard som citeras i de publicerade dokumenten var vicepresident för Shell i södra Afrika och har idag ansvaret för Shells nystartade projekt i Australien där man liksom i Sverige tänker exploatera okonventionella gasförekomster.

”Att Shell infiltrerat en regering och vid samma period som undersökningstillståndet i Skåne utfärdades utnyttjade statliga underrättelsetjänster för att få tillgång till gasfyndigheter bekräftar att våra farhågor gentemot Shell visas vara berättigade” säger Carl Piper, ordförande i Heaven or sHell.

Läs artikeln i The Guardian här

Vidare mediabevakning om Shell och WikiLeaks finns här