2010-05-25

Shells jakt efter gas kritiseras

Shell meddelade i fredags att de nu borrar det andra av tre borrhål, i sitt sökande efter naturgas i Sverige. Samtidigt skriver oppositionen att de kommer att stoppa Shells utvinning av naturgas om de vinner valet den 19 september, rapporterar den internationella nyhetsbyrån Reuters.

– Vi i det rödgröna samarbetet har redan varit tydliga med att en rödgrön regering inte kommer att medverka till storskalig fossilutvinning i Sverige. Detta ställningstagande omfattar också Shells planerade utvinning av naturgas i Skåne. En rödgrön regering kommer att satsa helhjärtat på det förnybara och inte på det fossila, skriver oppositionens klimatpolitiska talesmän i en debattartikel i Sydsvenskan.

Enligt Reuters avböjde Shell att kommentera oppositionspartiernas ställningstagande i frågan.

Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell kommenterar ställningstagandet:

– Heaven or sHell välkomnar oppositionspartiernas ställningstagande mot utvinning av fossil gas i Skåne. Vi hoppas nu på ett lika tydligt besked från partierna i alliansen om att de tänker skärpa minerallagen och stoppa Shells planer på utvinning av fossil gas.

Läs artikeln från Reuters

Läs debattartikeln i Sydsvenskan, publicerad den 25 april

Interpellation om utvinning av naturgas

I en interpellation till näringsminister Maud Olofsson (C) tar Göran Persson i Simrishamn (S) bland annat upp frågor om utvinning av fossila bränslen och en kommunal vetorätt mot såväl prospektering som provborrning efter naturgas.

I interpellationen ställer Göran Persson (S) följande tre frågor till näringsministern:

  • Grundar näringsministern sitt agerande på att det finns energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme för den ökade användning av naturgas som regeringen öppnat för när man säger att naturgas ska användas i en omställningsperiod?
  • Vad har, enligt näringsministerns intentioner, Skåne och Sverige att vinna på en utvinning av fossila bränslen?
  • Hur ställer sig näringsministern till att kommunerna har vetorätt mot såväl prospektering som provborrning av naturgas?

Sista svarsdatum för interpellationen är den 4 juni. Riksdags-debatten är planerad till den 29 juni.

Läs interpellationen på riksdagens webbplats